Spørretimespørsmål fra Ingvald Godal (H) til utenriksministeren

Datert: 08.12.1994
Besvart: 14.12.1994 av utenriksminister Bjørn Tore Godal

Ingvald Godal (H)

Spørsmål

Ingvald Godal (H): "Ifylgje opplysningar i media er russarane i ferd med å investere store beløp i nye angrepsubåtar. Samstundes ser dei seg ikkje råd til å ta seg av gamle og utrangerte båtar og anna kjernefysisk avfall som represen- terer ein betydeleg risiko, men ser ut til å vilja overlate dette til det internasjonale samfunnet.

Kan utanriksministeren stadfeste dette, og kva vil ein i tilfelle gjera med det?"


Les hele debatten