Spørretimespørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til landbruksministeren

Datert: 02.12.1994
Besvart på vegne av: Landbruksministeren
Besvart: 14.12.1994 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Carl I. Hagen (FrP)

Spørsmål

Carl I. Hagen (FrP): "Vil Regjeringen bruke landets politiske handlefrihet til å arbeide for en snarlig innføring av EU-priser på norskprodusert mat ved blant annet å øke eller oppheve konsesjonsgrensene hjemlet i lov om ervervsmessig husdyrhold?"


Les hele debatten