Spørretimespørsmål fra Gunn Karin Gjul (A) til miljøvernministeren

Datert: 09.12.1994
Besvart: 14.12.1994 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Gunn Karin Gjul (A)

Spørsmål

Gunn Karin Gjul (A): "Årlig slippes det ut store mengder VOC (flyktige organiske forbind- elser) ved fylling av drivstoff på bensinstasjonene. I Sverige blir det fra 1. januar 1995 påbudt med avgassmansjetter ved drivstoff-fylling.

Hva kan statsråden gjøre for å redusere utslippene av VOC ved de norske bensinstasjonene?"


Les hele debatten