Spørretimespørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til samferdselsministeren

Datert: 07.12.1994
Besvart: 14.12.1994 av samferdselsminister Kjell Opseth

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): "Televerket skal si opp 37 ansatte vektere. Disse vekterne skal ansettes av Securitas for så å leies tilbake til sine tidligere arbeids- oppgaver. Denne avtalen skal settes i kraft før arbeidsmiljølovens skjerpede bestemmelser (jf. § 60 nr. 2 andre ledd) trer i kraft fra 1. februar 1995.

Hva har statsråden tenkt å gjøre med at en statlig bedrift på denne måten undergraver den nylig vedtatte arbeidsmiljølovens ånd og bokstav?"


Les hele debatten