Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 07.12.1994
Fremsatt av: Jan Simonsen (FrP)
Besvart: 14.12.1994 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "På Nordby skole i Ås lærer elevene skikkelig folkeskikk og høflighet basert på en "Folkeskikkens ABC".

Vil statsråd Hernes arbeide for og fremme forslag om å innføre et tilsvarende system i hele den norske skole, for eksempel basert på nødvendige endringer i mønsterplanen?" Tatt opp av representanten Jan Simonsen


Les hele debatten