Spørretimespørsmål fra Børre Rønningen (SV) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 05.01.1995
Besvart: 11.01.1995 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Børre Rønningen (SV)

Spørsmål

Børre Rønningen (SV): "Statoil skal inngå en ny kontrakt for vedlikehold, modifikasjoner og tjenester med et større entreprenørselskap. En legger opp til innleie av arbeidskraft til oppgaver som ikke er selvstendige arbeidsoppdrag med forhåndsavtalte spesifikasjoner. Prinsippene for omorganiseringen er ikke drøftet med de ansatte.

Hva vil statsråden gjøre for å hindre at lovbestemmelsene på disse områdene undergraves?"


Les hele debatten