Spørretimespørsmål fra Gudmund Restad (Sp) til finansministeren

Datert: 05.01.1995
Rette vedkommende: Administrasjonsministeren
Besvart: 11.01.1995 av administrasjonsminister Nils Olav Totland

Gudmund Restad (Sp)

Spørsmål

Gudmund Restad (Sp): "Den ekstraordinære prisøkningen på bensin og autodiesel i distrikts- Norge fra 1. januar 1995 - som var et resultat av at Stortinget vedtok å redusere frakttilskuddet - har ført til økt grensehandel i en del distrikter, blant annet i Finnmark. Dette skyldes at bensin og autodiesel er såkalte lokkevarer.

Hva vil departementet foreta seg for å dempe den negative effekten som Stortingets vedtak har påført bedrifter i grenseområder?"


Les hele debatten