Spørretimespørsmål fra Bjørg Hope Galtung (Sp) til forsvarsministeren

Datert: 16.12.1995
Spørsmålet er trukket tilbake

Bjørg Hope Galtung (Sp)

Spørsmål

Bjørg Hope Galtung (Sp): "Gjennom media er vi blitt kjent med at to vietnamesere ikkje har fått plass på befalskurset på KNM Harald Hårfagre på grunn av manglende sikker- hetsklarering. Begge har budd i Noreg i over 12 år.

Kva vil statsråden gjera for å forenkla systemet med sikkerhets- klarering?"


Les hele debatten