Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til sosialministeren

Datert: 04.01.1995
Besvart: 11.01.1995 av sosialminister Hill-Marta Solberg

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): "I forbindelse med St.prp. nr. 100 for 1991-92 slo Regjeringen fast at Vinmonopolet kan og vil bli opprettholdt innenfor EØS. Dette gjelder både for import og salg av vin og brennevin. Det er nå kjent at ESA har fattet vedtak om at det norske importmonopol er i strid med gjeldende EØS-regelverk. Også detaljmonopolet er garantert videreført av Regjeringen.

Er det rimelig grunn til å anta at Regjeringens garanti for detalj- monopolet er mer verdt enn garantier tidligere gitt for importmonopolet?"


Les hele debatten