Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 12.01.1995
Besvart: 18.01.1995 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "Borettslaget Markveien 9 har fått avslag på søknad om gjeldssanering sjøl om krav til gjeldsbelastning pr kvadratmeter er mer enn oppfylt. Begrunnelsen var at ordninga bare gjelder borettslag med husbanklån. Borettslaget måtte i 1990 flytte rehabiliteringslånet over til privat låneinstitusjon.

Vil Regjeringa følge opp stortingsvedtaket om gjeldssanering for dette borettslaget for eksempel ved at Husbanken igjen overtar gjelda?"


Les hele debatten