Spørretimespørsmål fra Anneliese Dørum (A) til miljøvernministeren

Datert: 12.01.1995
Besvart: 18.01.1995 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Anneliese Dørum (A)

Spørsmål

Anneliese Dørum (A): "Det vises til flere planer om utbygging av store kjøpesentra i Oslo-området. Ofte har slik utbygging en rekke uheldige miljømessige virkninger, som for eksempel økt privatbilisme og nedlegging av lokale sentra og nærbutikker.

Er de virkemidler vi har i dag til å styre denne utviklingen tilstrekkelige?"


Les hele debatten