Spørretimespørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til samferdselsministeren

Datert: 12.01.1995
Besvart: 18.01.1995 av samferdselsminister Kjell Opseth

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): "Postverket har foretatt ei postpakke-omlegging som medfører at alle pakkene skal sendast til Oslo for sortering.

Er det teke miljøomsyn til den auken det vil medføre i transporten?"


Les hele debatten