Spørretimespørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til samferdselsministeren

Datert: 13.01.1995
Besvart: 18.01.1995 av samferdselsminister Kjell Opseth

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): "Postverkets interne arbeidsgruppe har kommet til at 1 420 postkontorer må legges ned dersom Postverket skal drives etter vanlige bedrifts- økonomiske lønnsomhetskriterier.

Mener samferdselsministeren at bedriftsøkonomisk lønnsomhet bør være et styringskriterie for Postverket, og mener han at posttilbudet bør være mest mulig likt i ulike deler av landet?"


Les hele debatten