Spørretimespørsmål fra Anneliese Dørum (A) til finansministeren

Datert: 12.01.1995
Besvart: 18.01.1995 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Anneliese Dørum (A)

Spørsmål

Anneliese Dørum (A): "Forskrift om behandling av skatte- og avgiftskrav med hjemmel i gjeldsordningsloven krever at skatter skal nedbetales i løpet av 2 år. Som vist i VG onsdag 11. januar 1995 kan denne regelen føre til at gjeldsordningsavtaler, så vel utenomrettslige som gjennom Namsmannen, ikke er praktisk mulig å gjennomføre.

Vil statsråden vurdere en endring av forskriften slik at lengre nedbetalingstid i enkelte tilfeller kan godkjennes?"


Les hele debatten