Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Datert: 11.01.1995
Besvart: 18.01.1995 av sosialminister Hill-Marta Solberg

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Uføre varetektsfanger får utbetalt full uføretrygd ved varetekts- fengsling, mens vanlige innsatte arbeidstakere må nøye seg med de fastsatte lommepenger fra fengslet.

Finner sosialministeren denne ordningen rimelig, sett ut fra et rettferdighetsprinsipp, og vil sosialministeren endre regelverket på dette området?"


Les hele debatten