Spørretimespørsmål fra Jan Simonsen (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 20.01.1995
Besvart: 25.01.1995 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Jan Simonsen (Uav)

Spørsmål

Jan Simonsen (FrP): "På grunn av en reduksjon i tildelte lønnsmidler på 5 mill. kroner står Vestlandet Kompetansesenter i fare for å måtte si opp 36 ansatte fra skoleåret 1995-96, med enorme konsekvenser for hørselshemmede elever i form av et sterkt redusert undervisningstilbud.

Hva vil statsråden gjøre for å forhindre at en dramatisk reduksjon av tilbudet til elevene blir nødvendig?"


Les hele debatten