Spørretimespørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til justisministeren

Datert: 20.01.1995
Besvart: 25.01.1995 av justisminister Grete Faremo

Carl I. Hagen (FrP)

Spørsmål

Carl I. Hagen (FrP): "Ifølge Arbeiderbladet har Norges ambassadør i Kenya Ove Chr. Danbolt i brevs form advart mot Norges liberale flyktningepolitikk etter at to kenyanske kriminelle drapsmenn flyktet til Norge og fikk opphold, samt også senere følge av sine familier. Familiene er visstnok gitt opphold i asyl- mottak til tross for at de kom til Norge som turister.

Medfører disse opplysninger riktighet, og vil i så fall justisministeren sørge for at samtlige settes på første fly tilbake til Kenya?"


Les hele debatten