Spørretimespørsmål fra Kristin Halvorsen (SV) til sosialministeren

Datert: 20.01.1995
Besvart: 25.01.1995 av sosialminister Hill-Marta Solberg

Kristin Halvorsen (SV)

Spørsmål

Kristin Halvorsen (SV): "En undersøkelse ved universitetet i Trondheim viser at hele 30% av de som får avslag på søknad om uførepensjon blir enten forsørget av familien eller mottar sosialhjelp. Dette er i hovedsak kvinner.

Vil statsråden foreslå endringer i de innstramminger flertallet på Stortinget har vedtatt når det gjelder rett til uførepensjon?"


Les hele debatten