Spørretimespørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til landbruksministeren

Datert: 25.01.1995
Rette vedkommende: Handelsministeren
Besvart: 01.02.1995 av handelsminister Grete Knudsen

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): "Statkorn har bestilt 20 000 tonn durra-korn fra Sudan, som skal brukes til dyrefor i Norge. Sudan er et land som i dag preges av borgerkrig og matmangel.

Mener landbruksministeren en slik import av korn til Norge er forenlig med de intensjonene Regjeringen har lagt til grunn for økt u-landsimport?"


Les hele debatten