Spørretimespørsmål fra Ingvald Godal (H) til miljøvernministeren

Datert: 19.01.1995
Besvart: 01.02.1995 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Ingvald Godal (H)

Spørsmål

Ingvald Godal (H): "16. februar 1994 sa statsråden at ein i løpet av 1994 ville avslutte ei fagleg vurdering av måtar for fullkalking av innsjøen Nisser. Løyvinga til kalking vart munaleg auka for inneverande år.

Kan ein no koma i gang med kalking av Nisser?"


Les hele debatten