Spørretimespørsmål fra Ola D. Gløtvold (Sp) til samferdselsministeren

Datert: 27.01.1995
Besvart: 01.02.1995 av samferdselsminister Kjell Opseth

Ola D. Gløtvold (Sp)

Spørsmål

Ola D. Gløtvold (Sp): "Spørsmålet om bygging av Arnkvernkrysset på E6 ved Furnes i Ringsaker kommune har vært gjenstand for mye diskusjon og uenighet. Signaler fra både Hedmark fylkeskommune og Vegsjefen i Hedmark gir anvisning på andre løsninger, og påpeker samtidig at fylkesvegbudsjettet vanskeliggjør en realisering av det totale vegprosjektet omkring utbygging av krysset.

Vil samferdselsministeren ta initiativ til en dialog med lokale myndig- heter for å få endret framdriftsplanen, eventuelt stoppe dette prosjektet?"


Les hele debatten