Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til justisministeren

Datert: 27.01.1995
Spørsmålet er trukket tilbake

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "Ved Oslo kretsfengsel har 12 fanger mistet det populære grunnkurset i mekaniske fag fordi undervisningslokalene ble stengt av Arbeidstilsynet fra 1. august 1994 etter at pålegg om utbedring ble gitt 7. februar 1994. Fengselsvesenet er ansvarlig for at undervisningslokalene skal være i orden.

Vil justisministeren "bry seg" slik at fangene umiddelbart får under- visning og lærerne kommer i gang med jobben de er ansatt for?"


Les hele debatten