Spørretimespørsmål fra Tove Kari Viken (Sp) til sosialministeren

Datert: 23.01.1995
Besvart: 01.02.1995 av sosialminister Hill-Marta Solberg

Tove Kari Viken (Sp)

Spørsmål

Tove Kari Viken (Sp): "Vil statsråden medvirke til at ordningen med personlige assistenter for funksjonshemmede utvides, slik at også barn kan benytte seg av et slikt tilbud og at familiemedlemmer kan fungere som personlige assistenter?"


Les hele debatten