Spørretimespørsmål fra Tove Kari Viken (Sp) til sosialministeren

Datert: 23.01.1995
Besvart: 01.02.1995 av sosialminister Hill-Marta Solberg

Tove Kari Viken (Sp)

Spørsmål

Tove Kari Viken (Sp): "Lovfestet rett til omsorgslønn er nedfelt i sosialtjenesteloven. Mange kommuner praktiserer ikke intensjonene Stortinget la.

Hva vil statsråden gjøre for å rette opp dette?"


Les hele debatten