Spørretimespørsmål fra Børre Rønningen (SV) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 01.02.1995
Besvart: 08.02.1995 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Børre Rønningen (SV)

Spørsmål

Børre Rønningen (SV): "Trass i ein viss reduksjon i registrert arbeidsledighet, er det store regionale forskjellar. Ledighetstala for ungdom og langtidsledige ligg også framleis over gjennomsnittet. I denne situasjonen skal talet på stillingar i arbeidsmarknadsetaten reduserast med om lag 300.

Meiner statsråden at redusert bemanning på arbeidskontora er forsvarleg og fornuftig i dagens situasjon?"


Les hele debatten