Spørretimespørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 02.02.1995
Besvart: 08.02.1995 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): "Hvordan vurderer statsråden innføring av et nytt 14. grunnkurs som del av reformen i videregående opplæring, som kan danne basis for opplæring i økonomiske og administrative fag under lov om fagopplæring i arbeidslivet?"


Les hele debatten