Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til nærings- og energiministeren

Datert: 03.02.1995
Besvart på vegne av: Nærings- og energiministeren
Besvart: 08.02.1995 av samferdselsminister Kjell Opseth

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "NHO hevder at bedriftene taper milliardbeløp fordi Norges vassdrags- og energiverk (NVE) ikke følger egne regler, mangler mål for virksomheten og har en uengasjert ledelse. NVE har ikke grepet inn på eget initiativ mot for høye priser på overføring av kraft, og netteierne kan ture frem med ågerpriser på transporttjenestene.

Hva kan statsråden bidra med slik at regelverket kan håndheves?"


Les hele debatten