Spørretimespørsmål fra Einar Steensnæs (KrF) til samferdselsministeren

Datert: 08.02.1995
Besvart: 15.02.1995 av samferdselsminister Kjell Opseth

Einar Steensnæs (KrF)

Spørsmål

Einar Steensnæs (KrF): "De mange trafikkulykkene på Rv 11 langs Åkrafjorden, noen også med et tragisk utfall, viser at denne vegstrekningen ikke er tilstrekkelig prioritert med hensyn til grunnleggende sikkerhetstiltak som føringskanter, strøing, varslingsanlegg for ras m.v. Inntil den nye traseen står ferdig er det viktig at den nåværende blir sikret best mulig.

Hvilke tiltak vil være aktuelle å iverksette?"


Les hele debatten