Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til samferdselsministeren

Datert: 09.02.1995
Rette vedkommende: Fiskeriministeren
Besvart: 15.02.1995 av fiskeriminister Jan Henry T. Olsen

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): "Faglege instansar, politiske vedtak i Kvitsøy kommune og Rogaland fylkeskommune tilrår at ei etablering av trafikksentral i Rogaland vert lokalisert til Kvitsøy. Stortingsfleirtalet har i Budsjett-innst. S. nr. 14 for 1994-95 slutta seg til dette.

Korleis vil statsråden fylgje opp denne saka?"


Les hele debatten