Spørretimespørsmål fra Anders C. Sjaastad (H) til justisministeren

Datert: 09.02.1995
Besvart: 15.02.1995 av justisminister Grete Faremo

Anders C. Sjaastad (H)

Spørsmål

Anders C. Sjaastad (H): "Gjennom media er det blitt kjent at det foreligger 10 000 saks- restanser ved Oslo politikammer.

Hva vil Justisdepartementet gjøre for omgående å sette Oslo-politiet i stand til å løse dette problemet?"


Les hele debatten