Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til forsvarsministeren

Datert: 08.02.1995
Besvart: 15.02.1995 av forsvarsminister Jørgen Kosmo

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "Forsvarsministeren deltok i september 1993 på "1st International defence industry and civil aviation fair" arrangert av tyrkiske myndigheter. På messa deltok norske våpenprodusenter og en av dem sier i dag at Kosmos deltakelse hadde "positiv betydning" og ga "synbarhet" og "oppmerksomhet" for deres salgsframstøt mot det tyrkiske våpenmarkedet.

Syns statsråden at hans deltakelse var heldig, sett i forhold til på- gående borgerkrig i Tyrkia og gjeldende stortingsvedtak av 11. mars 1959?"


Les hele debatten