Spørretimespørsmål fra Dag C. Weberg (H) til utenriksministeren

Datert: 13.02.1995
Besvart: 22.02.1995 av utenriksminister Bjørn Tore Godal

Dag C. Weberg (H)

Spørsmål

Dag C. Weberg (H): "Norge defineres i dag i FN-sammenheng som tilhørende de underutnyttede store giverland hva angår preferanse for FN-leveranser.

Hva vil Regjeringen gjøre for å sikre bedre bruk av norske bistands- midler til FN-operasjoner?"


Les hele debatten