Spørretimespørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 16.02.1995
Besvart: 22.02.1995 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): "Prosjektet "Ungdom i arbeid" i Orkdal står i fare for å bli nedlagt, fordi arbeidsmarkedsetaten har trukket seg ut. Prosjektet kan vise til svært gode resultater for mistilpassede ungdommer i alderen 16-20 år, som ikke klarer å finne seg til rette i den ordinære skolen.

Vil statsråden ta initiativ for å sikre videreføring av dette prosjektet?"


Les hele debatten