Spørretimespørsmål fra Unn Aarrestad (Sp) til miljøvernministeren

Datert: 16.02.1995
Besvart: 22.02.1995 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Unn Aarrestad (Sp)

Spørsmål

Unn Aarrestad (Sp): "For ein del år sidan hadde me "Hold Norge Rent"-kampanjen. Dette var ein haldningskampanje som motiverte store og små til å rydda opp etter seg og halda naturen rein. Mykje tyder på at tida nå er inne for ein ny haldningskampanje.

Når vil miljøvernministeren setja denne i gang?"


Les hele debatten