Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til samferdselsministeren

Datert: 17.02.1995
Besvart: 22.02.1995 av samferdselsminister Kjell Opseth

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): "I nesten 20 år har støyproblemer fra E18 vært til ulempe for mange innbyggere i Lier kommune. Gjennom bompenger fra bomstasjonen på Kjellstad har Motorvegfinans A/L opparbeidet seg en beholdning på 330 millioner kroner. Nye veganlegg i dag har krav om støyskjerming.

Vil statsråden ta initiativ til at det blir iverksatt støyskjermings- tiltak langs E18 gjennom Lier med finansiering for eksempel fra Motorveg- finans A/L sin beholdning av bompengemidler?"


Les hele debatten