Spørretimespørsmål fra Per-Kristian Foss (H) til finansministeren

Datert: 16.02.1995
Besvart: 22.02.1995 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H): "Statens Bankinvesteringsfond anser Den norske Banks kjernekapital og soliditet for å være tilfredsstillende. Kredittilsynet har understreket behovet for styrket soliditet i Den norske Bank.

Hva er finansministerens syn?"


Les hele debatten