Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til finansministeren

Datert: 17.02.1995
Besvart: 22.02.1995 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): "Skattedirektoratet innførte i oktober 1994 fritak for investerings- avgift på hogstmaskin i skogbruket ved å anta at bruk av hogstmaskin må ansees som fabrikkmessig produksjon av tømmer. Avgjørelsen fikk også tilbakevirkende kraft i 3 år.

Hvilke samfunnsøkonomiske argumenter forsvarer en avgiftsmessig subsidiering av denne driftsform framfor manuell hogst?"


Les hele debatten