Spørretimespørsmål fra Per-Kristian Foss (H) til justisministeren

Datert: 15.02.1995
Besvart: 22.02.1995 av justisminister Grete Faremo

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H): "I den såkalte minibank-liga-saken er det kommet frem at påtalemyndig- heten har vært svært tilbakeholden med inndragningskrav.

Vil justisministeren sørge for en mer pågående praksis når det gjelder krav om tilbakebetaling av utbytte og erstatning, slik at ikke kriminalitet lønner seg?"


Les hele debatten