Spørretimespørsmål fra Hans J. Røsjorde (FrP) til sosialministeren

Datert: 17.02.1995
Fremsatt av: Inger-Marie Ytterhorn (FrP)
Besvart: 22.02.1995 av sosialminister Hill-Marta Solberg

Hans J. Røsjorde (FrP)

Spørsmål

Hans J. Røsjorde (FrP): "Under budsjettbehandlingen høsten 1994 vedtok Stortinget følgende: "Stortinget ber Regjeringen fastsette regler for egenbetaling for hjemme- tjenester. Reglene skal inneholde skjerming av personer med inntekt under 2 G, og slik at det settes utgiftstak på maksimum 50 kroner pr. måned som egenbetaling for denne gruppen". I forskriften fra Regjeringen og i praksis tar man utgangspunkt i "husstander med inntekt under 2 G".

Mener statsråden dette er i overensstemmelse med Stortingets vedtak?"(Tatt opp av Inger-Marie Ytterhorn)


Les hele debatten