Spørretimespørsmål fra Rolf Ketil Bjørn (SV) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 20.02.1995
Besvart: 08.03.1995 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Rolf Ketil Bjørn (SV)

Spørsmål

Rolf Ketil Bjørn (SV): "Svært mange av de som dimitterer fra Forsvaret går rett ut i arbeids- ledighet. Ifølge et oppslag i Aftenposten 17. februar 1995 kom det fram at Kommunal- og arbeidsdepartementet ønsker å fjerne 80-ukers regelen for dimitterte soldater, noe som innebærer at tidligere vernepliktige bare vil få arbeidsledighetstrygd 8 uker etter dimisjon.

Mener statsråden at arbeidsmarkedssituasjonen for tidligere verne- pliktige nå er såpass forbedret at det er rom for å endre regelverket?"


Les hele debatten