Spørretimespørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til miljøvernministeren

Datert: 24.02.1995
Besvart: 08.03.1995 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): "I forslag til endringer i friluftsloven innføres begrepet "friluftsmark". Dette innebærer blant annet at grunneieren ikke får full erstatning for inngrep i eiendommen.

Hvilke erfaringer bygger departementet på når det på denne måten uttrykker manglende tillit til grunneierens forvaltning av utmarks- reservene?"


Les hele debatten