Spørretimespørsmål fra Hans J. Røsjorde (FrP) til justisministeren

Datert: 21.02.1995
Besvart: 08.03.1995 av justisminister Grete Faremo

Hans J. Røsjorde (FrP)

Spørsmål

Hans J. Røsjorde (FrP): "14. desember 1994 streiket ca 400 sivilarbeidere og således forbrøt seg mot regelen om ugyldig fravær. Meldinger i pressen tyder på at sivilarbeiderne slipper straff.

Hvilke signaler mener statsråden dette gir til militært tjeneste- pliktige, og hva akter statsråden å gjøre for å reagere mot ulovlig fravær av sivilt tjenestepliktige?"


Les hele debatten