Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til statsministeren

Datert: 10.03.1995
Besvart på vegne av: Statsministeren
Besvart: 15.03.1995 av nærings- og energiminister Jens Stoltenberg

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "EUs oljedirektiv sto sentralt i debatten før folkeavstemninga og var en viktig årsak til nei-flertallet. Direktivet er i strid med norsk petroleumslovgivning og vil blant annet frata Norge retten til å holde prisene oppe ved å regulere utvinningstakten.

Respekterer ikke statsministeren folkets nei?"


Les hele debatten