Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 10.03.1995
Besvart: 15.03.1995 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Til tross for en arbeidsledighet på over 150 000 mennesker har landbruket store problemer med å rekruttere norsk ungdom til virksomheter de er kvalifisert for. Derfor gis det sesongarbeidstillatelse til 5 000 utlendinger til innhøsting i jordbær- og hagebruksnæringen i tidsrommet 15. mai-31. oktober.

Mener statsråden det kan være behov for innstramminger i regelverket for utbetaling av ledighetstrygd?"


Les hele debatten