Spørretimespørsmål fra Unn Aarrestad (Sp) til samferdselsministeren

Datert: 07.03.1995
Besvart: 15.03.1995 av samferdselsminister Kjell Opseth

Unn Aarrestad (Sp)

Spørsmål

Unn Aarrestad (Sp): "Det har vore ei sterk auke i trafikkdrepne i år. Kvart femte liv kunne vore spart dersom me hadde ei betre opplæring i fyrstehjelp, hevdar trafikkmedisinar Inggard Lereim i bladet Motor nr. 3 1995. Styresmaktene har nå vald å ta bort fyrstehjelpsopplæringa frå føraropplæringa.

Vil statsråden medverka til at me får ei betre føraropplæring også med omsyn til fyrstehjelp ved trafikkulukker?"


Les hele debatten