Spørretimespørsmål fra Ola D. Gløtvold (Sp) til samferdselsministeren

Datert: 09.03.1995
Besvart: 15.03.1995 av samferdselsminister Kjell Opseth

Ola D. Gløtvold (Sp)

Spørsmål

Ola D. Gløtvold (Sp): "Ut fra meldinger som har kommet, vil Postverket i løpet av året endre sitt transportopplegg for post mellom Hamar og Røros. Transporten skal over fra jernbanen og til trailer. Dette vil visstnok bety en innsparing på ca 1,6 mill. kroner for Postverket, mens NSB på sin side vil tape millionbeløp på at de mister posttransporten, og togruter står i fare for å bli innstilt.

Vil statsråden bidra til at statsetatene samordner sin virksomhet slik at transporttilbud, trafikksikkerhet og miljøhensyn blir bedre ivaretatt?"


Les hele debatten