Spørretimespørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til samferdselsministeren

Datert: 10.03.1995
Besvart: 15.03.1995 av samferdselsminister Kjell Opseth

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): "Gjennom VG har det blitt kjent at Telenor AS planlegger å legge ned 3 000 telefonkiosker. Dette er et klart brudd på Stortingets forutsetninger om et godt og likeverdig servicetilbud på landsbasis, da Televerket ble omdannet til AS.

Mener statsråden at Telenor AS skal beholde et servicenett over hele landet, og vil han gripe inn overfor Telenor AS for å hindre den varslede fjerningen av 3 000 telefonkiosker?"


Les hele debatten