Spørretimespørsmål fra Eva R. Finstad (H) til finansministeren

Datert: 07.03.1995
Besvart: 15.03.1995 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Eva R. Finstad (H)

Spørsmål

Eva R. Finstad (H): "Av momsavgiftsbeløp som betales etter forfall regnes 21% rente. Siden 1993 da rentesatsen ble vedtatt, er imidlertid rentenivået sunket sterkt.

Vil finansministeren vurdere rentesatsen på nytt?"


Les hele debatten