Spørretimespørsmål fra Geir Thoresen (Uavh) til finansministeren

Datert: 09.03.1995
Besvart: 15.03.1995 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Geir Thoresen (Uav)

Spørsmål

Geir Thoresen (Uavh): "Ringerike ligningskontor har innført en praksis hvor administrativt fattede vedtak sendes til skattyter uten navn på saksbehandler, uten under- skrift, uten kontorets telefonnummer og kun med en boks-adresse å henvende seg til. Kontoret hevder dette er normal praksis. Skattedirektoratet har offentlig støttet denne måten å behandle skattesaker på.

Mener finansministeren dette er i tråd med hvordan skattytere skal behandles, og i tråd med god forvaltningsskikk?"


Les hele debatten