Spørretimespørsmål fra Anne Helen Rui (A) til justisministeren

Datert: 09.03.1995
Besvart: 15.03.1995 av justisminister Grete Faremo

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): "Enkelte politikamre hevder at man har fått tildelt mindre disponible driftsmidler enn man har fått tidligere.

Hvordan henger dette sammen med Stortingets styrking av den økonomiske situasjonen for politi- og lensmannsetaten?"


Les hele debatten